Artykuły

DOTYCZY OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

PRZYPOMINAMY O TERMINOWYM REGULOWANIU OPŁAT DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA WG INFORMACJI JAKIE PAŃSTWO OTRZYMUJECIE. BRAK WPŁAT W TERMINIE BĘDZIE SKUTKOWAŁ NALICZANIEM ODESTEK USTAWOWYCH.

 

INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GODZINY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU I ZA ŻYWIENIE BĘDZIECIE PAŃSTWO OTRZYMYWAĆ NA POCZĄTKU MIESIĄCA OD PANI INTENDENT W GODZ. 6.00 - 14.00.

 

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA NA KONTA PODANE W ZESTAWIENIU OPŁAT.