Artykuły

INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

W związku z pytaniami dotyczącymi płatności za przedszkole informujemy, że od stycznia 2019r. opłata pobierana jest z dołu (płacimy za miesiąc poprzedni). Naliczanie opłaty następuje na podstawie ilości dni obecnych w przedszkolu w danym miesiącu. W związku z tym nie ma odliczeń za dni nieobecności dziecka.

Płatności należy dokonać na indywidualne konta (pobyt, żywienie) do 15 dnia miesiąca, w którym Państwo otrzymali informację o wysokości naliczeń.