Rok przedszkolny

Rok przedszkolny trwa od 1 września do 30 czerwca + 1 miesiąc dyżurny dla potrzebujących rodziców.

W roku 2019 miesiącem dyżurnym będzie sierpień.