Warunki realizacji zadań

 • Organizacja warunków dla zaspokojenia potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Wzbogacenie najbliższego otoczenia dziecka o eksponaty naturalne i sprzęt.
 • Projektowanie różnorodnych form zajęć uwzględniających zaspokojenie naturalnych potrzeb dziecka.
 • Efektywne planowanie zajęć w ciągu dnia, tygodnia i miesiąca.
 • Partnerskie traktowanie Rodzica i Dziecka w pracy pedagogicznej.
 • Wysoka jakość realizowanych przedsięwzięć.
 • Ustawiczne doskonalenie nauczycieli.
 • Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań metodycznych w pracy z dziećmi.
 • Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracą z dzieckiem.
 • Poszukiwanie sponsorów.
 • Promowanie przedszkola.