^Powrót na górę strony
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

BIP

Licznik odwiedzinLogin

Wizja przedszkola

Wizja Przedszkola nr 4.

 • Przedszkole nr 4 dba o to by dzieci opuszczające przedszkole były otwarte, twórcze, samodzielne i spontaniczne, by znały siebie i własne możliwości oraz szanowały i tolerowały odrębność innych, radziły sobie w sytuacjach trudnych, umiały rozwiązywać problemy i były dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.
  Dzięki temu dzieci rozpoczynają naukę bez stresu i osiągają sukcesy.
 • Zajęcia obowiązkowe i dodatkowe prowadzone są na wysokim poziomie. Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Program wychowawczy dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań dzieci, rodziców i środowiska lokalnego z poszanowaniem praw dziecka.
 • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana i kompetentna kadra, dzieląca się wiedzą i umiejętnościami z pracownikami przedszkola i rodzicami. Wszyscy pracownicy są życzliwi i uśmiechnięci, są zadowoleni, że tu pracują i wspólnie tworzą wspaniałą atmosferę.
 • Dzieci poznają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także rozumnie korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.
 • Przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra wychowanków. Wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców. Organizujemy imprezy, uroczystości, które pozwolą nam wspólnie spędzić czas, zaistnieć w środowisku, wzbogacić bazę placówki.
 • Główne zadanie przedszkola to opieka, wychowanie i nauczanie, wspieranie rozwoju każdego dziecka. Naszym założeniem jest realizacja tego zadania w sposób nowatorski, przyjazny dzieciom, ich rodzinom i nauczycielom.

Zamierzamy osiągnąć to przez:

 • Stosowanie aktywnych metod nauczania;
 • Promowanie zdrowego stylu życia;
 • Respektowanie zasad bezpieczeństwa;
 • Systematyczne doposażenie i unowocześnienie bazy lokalowej;
 • Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 4 w Poznaniu Rights Reserved.